Požární ochrana

Prevence požárů je dnes tématem, které již není opomíjené. Přesto je vnímáno spíše pasivně. Nejhorší je problém, o kterém nevíte nebo ten, který podceníme. Mimořádná událost druhé šance nedává. Rozsah požární prevence je systém přístupu k vlastní zodpovědnosti za sebe a svou činnosti.

Díváme se na požární ochranu jinak než ostatní. Svět se mění a my sním.

Požární ochrana musí dnes řešit i nové výzvy, hybridní auta, požární inženýrství, samovznícení mobilních telefonů, samoshášení plastů. 

Požární ochrana není jen o požárech, ale i o povodních o suchu, agresivním prostředí, dopravní dostupnosti…

Při posouzení požární ochrany je potřeba nejprve identifikovat hrozby, ty dělíme na interní a externí. Dle hrozby stanovíme cyklus opatření a povinností vč. nastavení rozsahu dokumentace. Tato agenda je velice specifická pro každého jednotlivého klienta / objekt či oddělení. 

Česká republika má výjimečnou kvalitu stran požární prevence a to klade nemalé nároky nejen na členy hasičského záchranného sboru, tak i na dotčené subjekty podléhající dohledu či kontrole HZS. 

Jelikož nároky na prostředí se různí tak i k našim klientům přistupujeme vždy individuálně s ohledem na jejich skutečné potřeby.