BOZP

Rádi Vám nabídneme služby v oblasti BOZP.
Pro pochopení bezpečnost ochrana zdraví při práci dnes již jen neznamená zákonné požadavky, ale definujeme jej jako formu komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Moderní doba neznamená jen moderní technologie či odosobní, přináší nové výzvy a příležitosti. Na každou situaci je potřeba nahlížet i z behaviorálního hlediska.
Měníme přístup pohledu z musím na chci. 
                  musím zajistit → na chci zajistit 
                  udělej to takto → víš proč to tak je
                  musím pracovat bezpečně → chci pracovat bezpečně 
                  seznamte se s pracovním postupem → rozumím tomu 
Toto jsou základní předpoklady pro aplikaci správného přístupu k BOZP. Prvním kokem v bezpečnosti je potřeba si uvědomit, že každý požadavek stál bolest někoho jiného. Pokud chcete změnit vnímání nad BOZP jste u nás správě. 

Co je to bezpečnost při práci
Bezpečnost je odpovědnost za sebe i druhé. 
Bezpečnost je zodpovědnost za svá rozhodnutí. 
Bezpečnost je o přiznání si chyby. 
Bezpečnost je o změně pohledu. 
Bezpečnost je o plánování a systému prá.ce
Bezpečnost nestojí peníze, ale potřebuje čas.

Součásti naší nabídky je vstupní audit. Tento audit provádíme zcela zdarma. Bez osobního přístupu to nejde smiley