Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je v naší legislativě zakotven relativně krátce (necelých dvacet let). Jeho hlavním smyslem je přesvědčit zadavatele (investora) o své odpovědnosti za bezpečnost a zdraví a to hned v několika úrovních. 

V přípravě stavby: soubor opatření, kdy projektant přes všechny své povinnosti nezapomněl myslet i na bezpečné provedení díla. 

Při realizaci stavby: což je proces komunikace mezi zadavatelem, projektantem, technickým dozorem a koordinátorem BOZP vůči zhotoviteli stavby stran bezpečného provedení díla.

Plánování a nastavení systému kontroly BOZP. Úspory nad bezpečností se nevyplácí, zároveň však nelze zaplatit nulovou úrazovost. Koordinátor je právě ta osoba, která nastavuje rozumnou hladinu. 

Efekty při užívání stavby: najměte nás jako koordinátory při přípravě stavby, a my odhalíme či pomůžeme vyřešit provozní problémy. To je k nezaplacení. A tam kde to nelze, vytvoříme směrnice, návody, postupy pro bezpečné provedení.

Koordinátor BOZP je specializovaný technolog stavby. 

U staveb, kde realizujeme přípravnou fázi projektu, zpracováváme plán BOZP vždy v ceně služby.