O společnosti

Naše společnost poskytuje nejvyšší kvalitu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) včetně koordinátora BOZP. Zaměřujeme se i na ochranu životního prostředí (OŽP). Provádíme a zajišťujeme školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Našimi zákazníky jsou společnosti všech velikostí i zaměření. Jsme držiteli systému řízení ISO 9001. Na trhu se pohybujeme již řadu let. Za naši práci mluví řada velkých zakázek, které jsme zveřejnili v referencích. Vyzkoušejte nás i Vy a kontaktujte nás! Kvalitu našich služeb garantujeme!

Bezpečnost práce je nedílnou součástí práv a povinností každého zaměstnavatele. Pro snadnější orientaci v této problematice jsme tady pro vás my. Rádi vám pomůžeme - zajistíme potřebnou dokumentaci a vyřešíme veškeré vaše potřeby v této oblasti.

Samozřejmostí je zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a následné realizaci stavby. Dále jsme schopni Vám poskytnout služby externích pracovníku v oblasti BOZP mají certifikát OOZ BOZP. Provádíme interní audity systém ISO 9001, 14 001 a OHSAS 18 000.