Služby BOZP

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a hygieny práce. Služby BOZP můžeme popsat několika následujícími odrážkami:

 • Identifikace rizik
  Analýzy rizik jsou prvním a zcela zásadním krokem v komplexním zabezpečení prevence závažné havárie, úrazu či jiné nehody.
 • Provádění interních auditů BOZP
  Auditem prověříme systém řízení a zjistíme, proč něco nefunguje jak má. Zjistíme jaké součásti systému bude potřeba vybudovat a co z funkčních věcí lze pro systém využít.
 • Zpracování dokumentace BOZP
  Po úvodním auditu, kdy analyzujeme stav vaší společnosti v oblasti BOZP či PO, vypracujeme kompletní dokumentaci, kterou je vaše společnost povinná vést a udržovat.
 • Šetření pracovních úrazů a jiných nehod
  V případě vzniku pracovního úrazu zajišťujeme a koordinujeme veškeré úkony, které má za úkol zaměstnavatel.
 • Komunikace s orgány státního dozoru
  Zpracovávání podkladů pro komunikaci s orgány státního dozoru v oblasti BOZP a PO. Na základě dohody účast při kontrolách prováděných orgány SOD.
 • Školení BOZP
  Provádění vstupních školení zaměstnanců a brigádníků, periodických školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků ze zásad BOZP a PO. Školení nepatří jen mezi služby BOZP, ale zasahuje i do dalších oblastí jako je požární ochrana, ochrana životního prostředí apod. Více informací naleznete na stránce Školení.
 • Zajištění revizí vyhrazených zařízení
  Zajišťujeme revize a zkoušky vyhrazených elektrických, plynových a zdvihacích zařízení. Kontroly a revize hasících přístrojů, hydrantů...

Využíjte naších služeb BOZP nebo se informujte o balíčcích komplexních služeb - poskytujeme outsourcing služeb BOZP.

Naše služby

Kontaktujte nás

Pokud zde nenaleznete nějakou Informaci, která je pro Vás důležitá, budeme rádi, když nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na našich kontaktech. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Ward Safety s.r.o.