Požární ochrana

Poskytujeme služby požární ochrany - odborné poradenství, školení, audity a další. Požární ochrana jako služba zahrnuje několik částí:

 • Kategorizace požárního nebezpečí
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • Provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  Provádění pravidelných kontrol požární ochrany se záznamy do požární knihy.
 • Odborné poradenství v PO
  Poskytujeme vždy aktuální a platné informace. Sledujeme platnou legislativu a normy. Jsme držiteli řady certifikátů.
 • Školení požární ochrany
  Provádění vstupních školení zaměstnanců a brigádníků, periodických školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků ze zásad PO. Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany. Více informací o školení naleznete na stránce Školení.
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • Odborná příprava preventisty PO
 • Komunikace s orgány státního dozoru
  Zpracovávání podkladů pro komunikaci s orgány státního dozoru v oblasti PO. Na základě dohody účast při kontrolách prováděných orgány státního dozoru.
 • Zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí.
  Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. Zpracování požárních řádů požárně nebezpečných pracovišť, požárních poplachových směrnic, evakuačních plánů (textová a grafická část). Vytváření dokumentace zdolávání požáru a řádu ohlašovny požáru. Projektová činnost v oblasti PO. Dohled na zajištění bezpečnosti prostřednictvím požární hlídky. Jednání s orgány státního odborného dozoru. Aktualizace dokumentace s ohledem na nově vydané zákony, vyhlášky, technické normy.

Využíjte naších služeb požární ochrany nebo se informujte o balíčcích komplexních služeb - poskytujeme outsourcing služeb BOZP jako celku.

Naše služby

Kontaktujte nás

Pokud zde nenaleznete nějakou Informaci, která je pro Vás důležitá, budeme rádi, když nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na našich kontaktech. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Ward Safety s.r.o.