Outsourcing BOZP a PO

Komplexní dodavatelské zajištění služeb bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) pro vaší společnost. Zajišťujeme plnění veškerých povinností, které vyplývají z platné legislativy České republiky. Vyhněte se sankcím a vysokým pokutám za neplnění těchto povinností!

V bodech Vám představujeme balíčky služeb, které jsme pro Vás připravili.

Standard

 • Vstupní audit BOZP a PO ve Vaší společnosti
 • Systém řízení BOZP a PO
 • Zpracování a správu dokumentace BOZP a PO a její dostupnost
 • Školení BOZP a PO
 • Revize elektrospotřebičů
 • Pravidelné kontroly a ostatní náležitosti dané legislativou
 • Poradenství v oblasti BOZP a PO
 • Plnění veškerých povinností vyplývajících s české legislativy

Profi

 • Nápomoc při zavádění a řízení systému environmentální ochrany dle ISO 14 001
 • Nápomoc při zavádění a řízení systému řízení bezpečnosti ochrany zdraví při praci OHSAS 18 000

Exclusive

 • Zavádění mezinárodních norem a standardů, naši odborníci znají aplikaci německé, francouzské i anglické legislativy
 • Tvorba politiky organizace na míru
 • Zajištění činnosti po dobu full time min. jeden pracovník schopen plynně komunikovat v anglickém / německém jazyce

Seznam dílčích služeb, které vám v rámci outsourcingu služeb můžeme nabídnout

 • komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • výkon funkce osoby odborně způsobilé v PO, pořárního technika, preventisty PO
 • zpracování dokumentace PO
 • zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP)
 • zpracování posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
 • výkon funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (technik BOZP)
 • zpracování dokumentace BOZP
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, odborná příprava preventistů PO
 • konzultace a poradenství v oboru PO a BOZP
 • projekty bezpečnostního značení včetně dodávky a instalace bezpečnostních tabulek (únikové cesty, zákazy, příkazy, apod.)
 • efektivní a ekonomické odstraňování závad zjištěných státními a kontrolními orgány
 • outsourcing PO a BOZP
 • ekonomické projekty s efektivním výběrem technických prvků PO
 • vypracování dokumentace a revizních zpráv ke kolaudaci staveb z hlediska PO a BOZP

V případě, že máte jiné, specifické požadavky, kontaktujte nás!

Naše služby

Kontaktujte nás

Pokud zde nenaleznete nějakou Informaci, která je pro Vás důležitá, budeme rádi, když nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na našich kontaktech. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Ward Safety s.r.o.