Ochrana životního prostředí organizace

V oblasti ochrany životního prostředí organizace poskytujeme následující dílčí služby:

 • Kontroly plnění legislativy ve vaší firmě
  Provádění kontrolní činnosti v technologických provozech klienta s písemným záznamem o zjištěných skutečnostech.
 • Příprava povinné dokumentace
  Zpracování periodických hlášení, vedení evidence odpadů, zajištění měření emisí a laboratorních rozborů odpadních vod, výpočty poplatků a pod.pokynů pro bezpečnou manipulaci a další. Vypracování základních dokumentů k zařízením, jejichž činnost souvisí s ochrannou ŽP dle požadavků platné legislativy – provozní a manipulační řády, havarijní plány, plán odpadového hospodářství, pokyny pro bezpečnou manipulaci s nebezpečnými CHLP a pod.
 • Poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí
 • Účast při kontrolách státních orgánů
 • Školení v oblasti ochrany životního prostředí
  Provádění školení zaměstnanců včetně ověřování jejich znalostí. Více informací o této službě si můžete přečíst na stránce Školení.
 • Zastupování při jednání s orgány státní správy ve všech oblastech životního prostředí
  Ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými látkami a ochrana přírody.

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Pokud zde nenaleznete nějakou Informaci, která je pro Vás důležitá, budeme rádi, když nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na našich kontaktech. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Ward Safety s.r.o.